Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί | Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Φίλτρο με βάση το έτος
Προμήθεια λέιζερ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια λέιζερ» στο πλαίσιο της Πράξης α) ΦΑΕΘΩΝ, “Φωτονικοί Αισθητήρες Οφθαλμικών Ραμμάτων” [PHAETHON], ΤΑΕΔΚ-06170, ΟΠΣ ΤΑ 5149205 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- Ελλάδα 2.0 - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGeneration EU) και εθνικούς πόρους του ΠΔΕ και β) «FABrication of 3D metasurfaces to enable the next generation of high efficiency optical products», με ακρωνύμιο FABulous, και κωδικό 101091644 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 138.387,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.02.2023
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.01.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: --
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.12.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.01.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.11.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 09.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.09.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.10.2022
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Σύνολο: 907 | Εμφάνιση 1 - 10

Σελίδες:123456789  | Επόμενη >