Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Κεντρική Διεύθυνση
Βασιλικά Βουτών, Τ.Θ. 1385
Τ.Κ. 71 110 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810-391500-2
Fax : 2810-391555
E-mail: central@admin.forth.gr

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Τ.Θ. 1385
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810 391300
Fax : 2810 391305
E-mail: iesl@iesl.forth.gr

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
Τ.Θ. 1385
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810 391100
Fax : 2810 391101
E-mail: gh@imbb.forth.gr

Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810 391796
Fax : 2810 391601
E-mail: ics@ics.forth.gr

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Τ.Θ. 1385
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810 391802
Fax : 2810 391801
E-mail: liana@iacm.forth.gr

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τ.Θ. 119
Μελισσηνού & Ν. Φωκά 130
Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο, Κρήτη
Τηλ.: 28310 25146 & 56627
Fax : 28310 25810
E-mail: info@ims.forth.gr

Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
Τ.Θ. 1414
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
Τ.Κ. 711 10 Πάτρα
Τηλ.: 2610 965300
Fax : 2610 990987
E-mail: info@iceht.forth.gr

Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 07352
Fax : 26510 07077
E-mail: ibei@cc.uoi.gr